Kom’a, komma!

Det kan være vanskelig å bruke komma riktig. Her en en liten beskrivelse som kan hjelpe deg et stykke på vei.

For å forklare de viktigste kommareglene, er jeg nødt til å forklare et par begreper først.

  1. Helsetning. En setning som kan stå alene. «Han er kjekk.»
  2. Leddsetning: En setning som ikke kan stå alene, og har et verb i seg: «Da jeg kom hjem…» Jeg liker å tenke på leddsetninger som bendelormer. De har mange ledd og må ha en “vert” for å overleve. På samme måte må en leddsetning ha en helsetning for å ha livets rett. (Bare søk på bendelormer på Google, så ser du hva jeg mener. Kanskje det er bedre å bruke fantasien her, forresten.)

Vi begynner med de aller letteste reglene:

Trenger du en pause før vi går videre? Sjekk ut random things that sound like Chewbacca

Så går vi over til regler som noen synes er vanskeligere:

  • Komma foran og etter forklarende tillegg. «Oslo, hovedstaden i Norge, ligger i nærheten av marka.»
  • En regel er ganske lik forrige: Komma foran og bak innskutte tilføyelser – altså tekst som ikke er viktig for setningen som helhet. «Gutten, som var kjekk, så på meg.» Her er det litt «nice to know» inni setningen, men det er ikke avgjørende for setningens betydning at gutten er kjekk. Det kunne også stått: «Gutten så på meg.»
  • Men hva med denne setningen, da? «Gutten som var kjekk, så på henne.» Ser du forskjell på denne setningen og setningen i forrige regel? Her det viktig informasjon! Gutten som var kjekk (altså ikke de andre stygge guttene) så på henne. Regelen heter «komma etter nødvendig innskutt leddsetning».
  • Komma mellom sideordnede (likestilte) adjektiver. «Hun hadde et lite, pent hode.» Her kan du like gjerne si: «Hun hadde et lite og pent hode.» Dersom det første adjektivet modifiserer det andre adjektivet, altså forteller noe om det andre adjektivet, skal det ikke være komma. Hører du forskjell her? «Hun hadde et lite pent hode.»

Dette får holde, tror jeg. Nei, jeg MÅ ha med denne regelen til slutt:

  • Komma når leddsetning kommer foran hovedsetning. «Når jeg er ferdig med å skrive blogginnlegg, skal jeg lage kakao. Leddsetning: «Når jeg er ferdig med å skrive blogginnlegg …». Helsetning: «Jeg skal lage kakao.» (Det er bare å bytte om «jeg» og «skal», så ser du at setningen står for seg selv.)

Til slutt: Ikke få hetta hvis du synes komma er vanskelig. Les høyt. Hør etter hvor det er naturlig å ta en liten pustepause. Viktigst av alt: SKRIV! Det er gøy!

Klem fra en tekstdoktor nær deg :-)