Foredragsholderens ti bud

Det henvises med dette til min forrige steintavle på PRprat.

Gravstein Tekstdoktor

  1. Du skal ikke ha andre Guder enn Arrangøren
  2. Du skal ikke misbruke Arrangørens navn
  3. Du skal holde Fristen hellig
  4. Du skal hedre din Arrangør
  5. Du skal ikke slå ihjel andre i Stort og smått-gruppen på Facebook
  6. Du skal ikke bryte Kontrakten
  7. Du skal ikke stjele andres Tid
  8. Du skal ikke tale usant om dine Medforedragsholdere
  9. Du skal ikke begjære din nestes PowerPoint eller Keynote eller (God forbid) Prezi
  10. Du skal ikke begjære din nestes Datamaskin, eller hans/hennes Mentor eller andre som hører til hos din Neste