Tekstdoktor Christine Calvert liker ofte korte tekster
Picture of Christine Calvert

Christine Calvert

Hvor lang skal en tekst være?

Mange har spurt meg om det optimale ordantallet i en god tekst. Her kommer en omfattende redegjørelse hvor jeg søker å drøfte korrekt lengde på forskjellige typer tekster i diverse kanaler.

Tekstdoktor Christine Calvert liker ofte korte tekster
Kort kan være kult!

Teksten skal være så lang at den gir verdi til leseren.
Og så kort at du ikke rekker å kjede henne.

Klem fra tekstdoktoren 🙂